about.jpg
RESURGO

Jak obliczyć potrzebną moc?

  • Home
  • Ja obliczyć potrzebną moc?
O fotowoltaice

Moc

Jak obliczyć potrzebną moc?

Wiele użytkowników zadaje sobie to pytanie: ile modułów potrzebuje zainstalować, aby pokryć zapotrzebowanie na prąd w moim domu lub firmie? Najlepiej, jeżeli mamy fakturę od operatora w której będzie napisane ile kilowat zużyliśmy w zeszłym roku. Jeżeli nie mamy, zliczyć wszystkie faktury za cały rok i podzielić przez koszt za kilowatogodzinę. (każdy operator piszę jaki mamy koszt całkowity – z przesyłami, abonamentem i dodatkowymi opłatami). Na chwile obecną jest to od 0,63 do 0,71 zł za kWh. Wynik będzie nasze zużycie roczne. Przykład: mamy rachunek średnio miesięcznie 200 zł. Mnożymy przez 12 oraz dzielimy przez 0,63. Wynik to 3809 kWh. Do tej ilości kWh dodajemy 20% jeżeli mamy dach ułożony w stronę południa +/- 30 stopni odchyłu od azymutu południe oraz powyżej 20 stopni przechyłu dachu. Przykład 3809 + 20% = 4570 4570 dzielimy przez 1000 i będziemy mieli moc w kW która powinna pokryć nasze zapotrzebowanie na energie a rachunek będzie prawie zero. (w tym przypadku 4,57kW) Dla obliczenia, ile będziemy musieli zamontować modułów na dachu, kwotę w kWh dzielimy przez moc nominalną modułów. Więc 4570 dzielimy dla przykładu przez 360W co daje 12,69 – w tym przypadku zaokrąglamy w górę co daje 13 modułów i trochę większą moc tzn. 13 x 360W = 4680 tzn 4,68kW. W przypadku, kiedy dach nie jest korzystnie ułożony, dodajemy moduły dla zwiększenia mocy nominalnej.