about.jpg
RESURGO

Co to jest uzysk?

  • Home
  • Co to jest uzysk?
O fotowoltaice

Uzysk

Co to jest uzysk?

Uzysk to nic innego jak ilość energii (prądu) liczonego w kWh (kilowatogodzinach) wyprodukowanej z pojedynczej instalacji fotowoltaicznej.

Najlepszy uzysk ilości wytwarzanego prądu generuje instalacja tzw. tracker – specjalna konstrukcja, która poprzez wmontowane silniki obraca całą połacią modułów tak aby były zawsze skierowane w stronę słońca. Wadą jest koszt takiej instalacji oraz niebezpieczeństwo przewrócenia instalacji przy mocnych wiatrach. Zwrot takiej instalacji przekracza 10 lat.

Najpopularniejsze instalację to instalację na dachach domów (przeważnie skośnych). Uzysk z takowych instalacji przeważnie nie jest idealny z racji kątu nachylenia dachu oraz skierowania na południe. Można zwiększyć uzysk aby zaspokoić zapotrzebowanie domu na energie elektryczną poprzez dokładanie modułów. Zwrot z instalacji dachowej nie powinien przekraczać 6-7 lat.