about.jpg
RESURGO

Co to jest fotowoltaika?

  • Home
  • Co to jest fotowoltaika?
O fotowoltaice

Fotowoltaika

Co to jest fotowoltaika?

Jest to dziedzina nauki zajmująca się badaniami nad przetwarzaniem promieni światła inaczej fotonów na energie elektryczną. W dużym uproszczeniu światło padając na warstwę krzemu znajdujące się w modułach generuje ruch elektronów które generują prąd. Główne składowe każdej instalacji fotowoltaicznej to: - Moduły fotowoltaiczne Zwane jeszcze panelami solarnymi lub modułami PV (z ang. Photovoltaic) – generują prąd stały. - Falownik lub inwerter Dostarczony przez moduły prąd stały jest zamieniany przez falownik na prąd zmienny.